Intern transport

Voor vervoer binnen of tussen distributiecentra en/of productielocaties worden dikwijls koppelopleggers toegepast. Het assortiment aan trailers dat Becx Verhuur voor deze markt aanbiedt, vormt een afspiegeling van onze andere typen trailers, maar dan toegespitst voor het transport over korte afstanden. Beweeg jij je in deze wereld, ook dan maken we maatwerk van jouw aanvraag. 

Klik op de oranje aanvraagknop, open het aanvraagformulier en geef je wensen aan.

Wij hebben de volgende type opleggers: